Muzarte
Praktijk voor kunstzinnige therapiehome
Muziektherapie
Therapiebeeldend
De praktijk
Cursussen
Vergoedingen
Routebeschrijving
Links
Contact
(c) BasisWeb
welkom
Welkom op de internetsite van Muzarte, praktijk voor kunstzinnige therapie te Enschede. Op deze site kunt u informatie vinden over de muziektherapie en beeldende therapie die in deze praktijk gegeven worden. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact op via telefoon of e-mail!

Praktijk van Muzarte

Wat is kunstzinnige therapie?
In de kunstzinnige therapie staan het werk en de ervaring van de cliënt centraal. De cliënt maakt zich voor zichzelf zichtbaar en ervaart in het eigen doen zijn krachten en vermogens. De therapeut maakt dit proces mogelijk door een keuze te maken uit de vele ten dienste staande mogelijkheden.

Voor de muziektherapeut bestaat deze keuze o.a. uit de verschillende muziekinstrumenten en de verschillende wetmatigheden van de muziek, zoals maat, ritme, melodie en harmonie. Voor de therapeut beeldend bestaat deze keuze o.a. uit de verschillende teken- en schildertechnieken, het boetseren van vele verschijningsvormen of het bewerken van steen.

In algemene zin brengt de kunstzinnige therapie mensen innerlijk (weer) in beweging. Vanuit die beweging kan dan op weg gegaan worden naar herstel van het psychische en / of lichamelijke evenwicht. De kunstzinnige therapieën vormen dan ook een zeer waardevolle aanvulling op de gangbare geneeskunde.

Voor wie is de kunstzinnige therapie?
Zowel de muziek therapie als de beeldende is geschikt voor een ieder die hetzij lichamelijk hetzij psychisch uit zijn evenwicht is geraakt. Te denken valt aan: depressie, manisch depressief, rouw- of trauma verwerking, burn-out, migraine, obstipatie, verslaving enz.
Bij kinderen valt te denken aan ADHD, stoornissen uit het autistisch spectrum, leer- en gedragsproblematiek, allergieën, slaapstoornissen, bedplassen, enz.

Voor de kunstzinnige therapieën wordt van de cliënt geen kennis van- of vaardigheid op enig kunstzinnig gebied verwacht.